شرکت یزد سفالین

اخبار

news

هماهنگی و برگزاری جلسه در محل شرکت یزد سفالین با حضور مسئولین تعدادی از ارگان های شهرستان به منظور بررسی مسائل، مشکلات و درخواست شرکت در تاریخ 1401/4/16

هماهنگی و برگزاری جلسه در محل شرکت یزد سفالین با حضور فرماندار شهرستان، فرمانده سپاه اشکذر، معاون سیاسی امنیتی فرماندار، حراست فرمانداری ،ریاست اداره تعاون

ادامه مطلب »