شرکت یزد سفالین

هماهنگی و برگزاری جلسه در محل شرکت یزد سفالین با حضور فرماندار شهرستان، فرمانده سپاه اشکذر، معاون سیاسی امنیتی فرماندار، حراست فرمانداری ،ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، مسئول حفاظت سپاه و بسیج کارگری شهرستان به منظور بررسی مسائل، مشکلات و درخواست شرکت در تاریخ 1401/4/16