شرکت یزد سفالین

سفارش آنلاین

روند انجام سفارش:

ثبت سفارش توسط مشتری
20%
بررسی توسط کارشناسان شرکت
40%
پرداخت توسط مشتری (در صورت انتخاب روش پرداخت غیر آنلاین)
80%
تحویل محصولات خریداری شده توسط شرکت به مشتری
100%